Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach

ul. Młyńska 20, 47-364 Strzeleczki

 

Ochrona Danych Osobowych

Nazwa: Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON: Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach, ul. Młyńska 20, 47-364 Strzeleczki, REGON 530602600

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Karolina Swierzy, 47-364 Strzeleczki, ul. Młyńska 20, tel. 77 466 81 61, e-mail iodo.gbp@strzeleczki.pl

 

Strzeleczki, dnia 02.01.2023 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach z siedzibą w przy ul. Młyńskiej 20, 47-34 Strzeleczki reprezentowana przez Kierownika,

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: e-mail iodo.gbp@strzeleczki.pl, tel. 77-4668161,

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e oraz art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach lub okresy określone w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowana.

p.o. Kierownika GBP w Strzeleczkach

Martyna Stanowska

Informacje

Liczba wyświetleń: 605
Utworzono dnia: 28.03.2022

Historia publikacji

 • 20.01.2023 09:19, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
 • 28.03.2022 14:04, Administrator
  Dodanie strony: Ochrona Danych Osobowych